Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Izvedbeni prostorski načrt Občine Šentjur

Zgodovina: Uradni list RS, št. 114/13; Uradni list RS, št. 48/18; Uradni list RS, št. 58/19
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 2
 • Identifikacijska številka: 892
 • Predpis sprejema: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 2
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 48/18
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2517
 • Datum sprejema: 11.07.2018
 • Datum objave: 13.07.2018
 • Datum začetka veljavnosti: 14.07.2018
 • Podrobni podatki: /
 • Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 1
 • Identifikacijska številka: 1046
 • Predpis sprejema: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 1
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 58/19
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2602
 • Datum sprejema: 17.09.2019
 • Datum objave: 27.09.2019
 • Datum začetka veljavnosti: 12.10.2019
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor