Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Cerknica

Zgodovina: Uradni list RS, št. 48/12; Uradni list RS, št. 58/13; Uradni list RS, št. 1/14; Uradni list RS, št. 76/14; Uradni list RS, št. 38/16; NPB1; Uradni list RS, št. 67/18; Uradni list RS, št. 101/20; Uradni list RS, št. 121/21
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
  • /
Neuradna prečiščena besedila
  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (neuradno prečiščeno besedilo)
  • Publikacija: /
  • Povezava: /
  • Datum sprejema: /
  • Datum objave: /
  • Datum začetka veljavnosti: /
  • Podrobni podatki:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor