Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Vipava

Zgodovina: Uradni list RS, št. 9/14; Uradni list RS, št. 87/14; Uradni list RS, št. 8/15; Uradni list RS, št. 57/15; Uradni list RS, št. 26/16; Uradni list RS, št. 69/17; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
  • /
Neuradna prečiščena besedila
  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)
  • Publikacija: /
  • Povezava: /
  • Datum sprejema: /
  • Datum objave: /
  • Datum začetka veljavnosti: /
  • Podrobni podatki:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor