Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Prostorski red Občine Braslovče

Zgodovina: Uradni list RS, št. 16/08; Uradni list RS, št. 75/10; Uradni list RS, št. 103/10; Uradni list RS, št. 43/11
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
 • Identifikacijska številka: 214
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 103/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=101248
 • Datum sprejema: 16.12.2010
 • Datum objave: 21.12.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 05.01.2011
 • Podrobni podatki: povezava
 • Ugotovitev, da Prostorski red Občine Braslovče ni začel veljati in se ne sme uporabljati
 • Identifikacijska številka: 231
 • Predpis sprejema: Odločba o ugotovitvi, da Prostorski red Občine Braslovče ni začel veljati in se ne sme uporabljati
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 43/11
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=103988
 • Datum sprejema: 19.05.2011
 • Datum objave: 03.06.2011
 • Datum začetka veljavnosti: 04.06.2011
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Obvezna razlaga prostorskega reda Občine Braslovče
 • Identifikacijska številka: 191
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 75/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=99979
 • Datum sprejema: 15.09.2010
 • Datum objave: 24.09.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 25.09.2010
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 04.06.2011 (v celoti)
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor