Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Prostorski red Občine Braslovče

Zgodovina: Uradni list RS, št. 46/11; Uradni list RS, št. 46/11; Uradni list RS, št. 74/11; Uradni list RS, št. 55/12; Uradni list RS, št. 8/15; Uradni list RS, št. 3/17; Uradni list RS, št. 61/18
 • Identifikacijska številka: 232
 • Predpis sprejema: Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 46/11
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=104091
 • Datum sprejema: 06.02.2008
 • Datum objave: 13.06.2011
 • Datum začetka veljavnosti: 14.06.2011
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 21.07.2012 (delno); 22.09.2018 (v celoti)
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Obvezna razlaga prostorskega reda Občine Braslovče
 • Identifikacijska številka: 233
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 46/11
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=104092
 • Datum sprejema: 15.09.2010
 • Datum objave: 13.06.2011
 • Datum začetka veljavnosti: 14.06.2011
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 21.07.2012 (delno); 22.09.2018 (v celoti)
 • Podrobni podatki: /
 • Začasno zadržanje prostorskega reda Občine Braslovče v delu, ki se nanaša na širitev poselitvenega območja in na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
 • Identifikacijska številka: 244
 • Predpis sprejema: Sklep o začasnem zadržanju Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče v delu, ki se nanaša na širitev poselitvenega območja in na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 74/11
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=105119
 • Datum sprejema: 14.09.2011
 • Datum objave: 23.09.2011
 • Datum začetka veljavnosti: 24.09.2011
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor