Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Strategija prostorskega razvoja Občine Braslovče

Zgodovina: Uradni list RS, št. 16/08; Uradni list RS, št. 103/10; Uradni list RS, št. 3/17; Uradni list RS, št. 61/18
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
 • Identifikacijska številka: 214
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 103/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=101248
 • Datum sprejema: 16.12.2010
 • Datum objave: 21.12.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 05.01.2011
 • Podrobni podatki: povezava
 • Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug
 • Identifikacijska številka: 712
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 3/17
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0159
 • Datum sprejema: 12.01.2017
 • Datum objave: 20.01.2017
 • Datum začetka veljavnosti: 04.02.2017
 • Podrobni podatki: povezava
 • Občinski prostorski načrt Občine Braslovče
 • Identifikacijska številka: 906
 • Predpis sprejema: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 61/18
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2972
 • Datum sprejema: 05.09.2018
 • Datum objave: 14.09.2018
 • Datum začetka veljavnosti: 22.09.2018
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor