Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Lovrenc na Pohorju

Zgodovina: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/20; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/21; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/21
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
  • Obvezna razlaga petega odstavka 50. člena občinskega prostorskega načrta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2020)
  • Identifikacijska številka: 2534
  • Predpis sprejema: Obvezna razlaga petega odstavka 50. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2020)
  • Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/21
  • Povezava: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=161ce919-1fde-41d6-b3...
  • Datum sprejema: 10.06.2021
  • Datum objave: 18.06.2021
  • Datum začetka veljavnosti: 19.06.2021
  • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
  • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor