Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Markovci

Zgodovina: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 41/17; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/19; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/19
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
  • Obvezna razlaga prvega odstavka 96. člena občinskega prostorskega načrta Občine Markovci
  • Identifikacijska številka: 778
  • Predpis sprejema: Obvezna razlaga prvega odstavka 96. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci
  • Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 41/17
  • Povezava: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=1ee7c46b-217b-4714-9a...
  • Datum sprejema: 21.08.2017
  • Datum objave: 25.08.2017
  • Datum začetka veljavnosti: 26.08.2017
  • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
  • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor