Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Mirna Peč

Zgodovina: Uradni list RS, št. 60/09; Uradni list RS, št. 105/12; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/18; NPB1; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/19; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/22
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
  • Obvezna razlaga prvega odstavka 251. člena občinskega prostorskega načrta Občine Mirna Peč
  • Identifikacijska številka: 313
  • Predpis sprejema: Obvezna razlaga prvega odstavka 251. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč
  • Publikacija: Uradni list RS, št. 105/12
  • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=111181
  • Datum sprejema: 18.12.2012
  • Datum objave: 27.12.2012
  • Datum začetka veljavnosti: 28.12.2012
  • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor