Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Razkrižje

Zgodovina: Uradni list RS, št. 51/15; Uradni list RS, št. 47/16
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo
 • Identifikacijska številka: 659
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 47/16
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=127165
 • Datum sprejema: 30.06.2016
 • Datum objave: 01.07.2016
 • Datum začetka veljavnosti: 16.07.2016
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor