Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Tabor

Zgodovina: Uradne objave Občine Tabor, št. 2/16; Uradne objave Občine Tabor, št. 9/19; Uradne objave Občine Tabor, št. 4/20
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Tehnični popravek občinskega prostorskega načrta Občine Tabor
 • Identifikacijska številka: 1418
 • Predpis sprejema: Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor
 • Publikacija: Uradne objave Občine Tabor, št. 9/19
 • Povezava: http://www.obcina-tabor.si/sites/default/files/uradne-objave/Uradne%20objave%20Občine%20Tabor%2C%20...
 • Datum sprejema: 07.10.2019
 • Datum objave: 10.10.2019
 • Datum začetka veljavnosti: 11.10.2019
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22.04.2020 (v celoti)
 • Podrobni podatki: /
 • Razveljavitev tehničnega popravka občinskega prostorskega načrta Občine Tabor
 • Identifikacijska številka: 2223
 • Predpis sprejema: Sklep o razveljavitvi sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor – Marijane DOBNIK
 • Publikacija: Uradne objave Občine Tabor, št. 4/20
 • Povezava: http://www.obcina-tabor.si/sites/default/files/uradne-objave/Uradne%20objave%20%C5%A1t%20%204-2020.p...
 • Datum sprejema: 20.04.2020
 • Datum objave: 21.04.2020
 • Datum začetka veljavnosti: 22.04.2020
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor