Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Žalec

Zgodovina: Uradni list RS, št. 64/13; Uradni list RS, št. 91/13; Uradni list RS, št. 92/13; Uradni list RS, št. 50/16; Uradni list RS, št. 102/20
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
  • Obvezna razlaga občinskega prostorskega načrta Občine Žalec
  • Identifikacijska številka: 391
  • Predpis sprejema: Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
  • Publikacija: Uradni list RS, št. 92/13
  • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=115013
  • Datum sprejema: 24.10.2013
  • Datum objave: 08.11.2013
  • Datum začetka veljavnosti: 09.11.2013
  • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
  • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor