Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Središče ob Dravi

Zgodovina: Uradno glasilo Občine Središča ob Dravi, št. 10/12; Uradni list RS, št. 98/13; Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 3/14; Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 9/17; Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 13/17; Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 13/21
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
Neuradna prečiščena besedila
  • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor