Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Litija

Zgodovina: Uradni list RS, št. 58/10; Uradni list RS, št. 34/11; Uradni list RS, št. 53/12; Uradni list RS, št. 63/18
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja–Kresnice na območju Dešna
 • Identifikacijska številka: 280
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja–Kresnice na območju Dešna
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 53/12
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=109296
 • Datum sprejema: 05.06.2012
 • Datum objave: 13.07.2012
 • Datum začetka veljavnosti: 28.07.2012
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Obvezna razlaga občinskega prostorskega načrta Občine Litija
 • Identifikacijska številka: 228
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 34/11
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=103627
 • Datum sprejema: 20.04.2011
 • Datum objave: 06.05.2011
 • Datum začetka veljavnosti: 07.05.2011
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor