Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Zgodovina: Uradni list RS, št. 78/10; Uradni list RS, št. 10/11; Uradni list RS, št. 22/11; Uradni list RS, št. 53/12; Uradni list RS, št. 9/13; Uradni list RS, št. 23/13; Uradni list RS, št. 72/13; Uradni list RS, št. 71/14; Uradni list RS, št. 92/14; Uradni list RS, št. 17/15; Uradni list RS, št. 50/15; Uradni list RS, št. 88/15; Uradni list RS, št. 95/15; Uradni list RS, št. 38/16; Uradni list RS, št. 63/16; Uradni list RS, št. 12/17; Uradni list RS, št. 12/18; Uradni list RS, št. 42/18; Uradni list RS, št. 78/19; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Obvezna razlaga občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
 • Identifikacijska številka: 277
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 53/12
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=109335
 • Datum sprejema: 09.07.2012
 • Datum objave: 13.07.2012
 • Datum začetka veljavnosti: 14.07.2012
 • Podrobni podatki: /
 • Avtentična razlaga določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
 • Identifikacijska številka: 637
 • Predpis sprejema: Avtentična razlaga določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 38/16
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=126772
 • Datum sprejema: 23.05.2016
 • Datum objave: 27.05.2016
 • Datum začetka veljavnosti: 28.05.2016
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor