Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Brezovica

Zgodovina: Uradni list RS, št. 23/16; Uradni list RS, št. 48/16; Uradni list RS, št. 63/16; Uradni list RS, št. 41/17; Uradni list RS, št. 2/18
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Obvezna razlaga Priloge 1 občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
 • Identifikacijska številka: 651
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 48/16
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=127178
 • Datum sprejema: 24.06.2016
 • Datum objave: 04.07.2016
 • Datum začetka veljavnosti: 05.07.2016
 • Podrobni podatki: /
 • Obvezna razlaga Priloge 1 občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
 • Identifikacijska številka: 682
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 63/16
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=127858
 • Datum sprejema: 29.09.2016
 • Datum objave: 07.10.2016
 • Datum začetka veljavnosti: 08.10.2016
 • Podrobni podatki: /
 • Ugotovitveni sklep o 110. in 128. členu občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
 • Identifikacijska številka: 769
 • Predpis sprejema: Ugotovitveni sklep o 110. in 128. členu OPN Brezovica
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 41/17
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2094
 • Datum sprejema: 15.06.2017
 • Datum objave: 28.07.2017
 • Datum začetka veljavnosti: 29.07.2017
 • Podrobni podatki: /
 • Obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 127. člena izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
 • Identifikacijska številka: 829
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 2/18
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0047
 • Datum sprejema: 22.12.2017
 • Datum objave: 09.01.2018
 • Datum začetka veljavnosti: 10.01.2018
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor