Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Pivka

Zgodovina: Uradni list RS, št. 79/10; Uradni list RS, št. 79/11; Uradni list RS, št. 62/13; Uradni list RS, št. 62/13; Uradni list RS, št. 17/14; Uradni list RS, št. 60/15; Uradni list RS, št. 47/18; Uradni list RS, št. 143/22
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Obvezno razlago zelene cezure iz Priloge 1 občinskega prostorskega načrta Občine Pivka
 • Identifikacijska številka: 246
 • Predpis sprejema: Obvezno razlago zelene cezure iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 79/11
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=105299
 • Datum sprejema: 29.06.2011
 • Datum objave: 07.10.2011
 • Datum začetka veljavnosti: 08.10.2011
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 07.07.2018 (v celoti)
 • Podrobni podatki: /
 • Obvezna razlaga podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za pEUP PR 01/1 na parc. št. 1013 in 1015, vse k.o. Parje, iz Priloge 1 občinskega prostorskega načrta Občine Pivka
 • Identifikacijska številka: 362
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za pEUP PR 01/1 na parc. št. 1013 in 1015, vse k.o. Parje, iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 62/13
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=114130
 • Datum sprejema: 04.07.2013
 • Datum objave: 22.07.2013
 • Datum začetka veljavnosti: 23.07.2013
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 07.07.2018 (v celoti)
 • Podrobni podatki: /
 • Obvezna razlaga točke 3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih in enostavnih objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po podrobni namenski rabi prostora iz Priloge 3 občinskega prostorskega načrta Občine Pivka
 • Identifikacijska številka: 363
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga točke 3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih in enostavnih objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po podrobni namenski rabi prostora iz Priloge 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 62/13
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=114131
 • Datum sprejema: 04.07.2013
 • Datum objave: 22.07.2013
 • Datum začetka veljavnosti: 23.07.2013
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 07.07.2018 (v celoti)
 • Podrobni podatki: /
 • Obvezna razlaga 181. člena občinskega prostorskega načrta Občine Pivka
 • Identifikacijska številka: 554
 • Predpis sprejema: Obvezna razlaga 181. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 60/15
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=122879
 • Datum sprejema: 12.08.2015
 • Datum objave: 14.08.2015
 • Datum začetka veljavnosti: 15.08.2015
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 07.07.2018 (v celoti)
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor