Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Podvelka

Zgodovina: Medobčinski uradni vestnik, št. 17/14; Medobčinski uradni vestnik, št. 17/15; Medobčinski uradni vestnik, št. 17/15; Medobčinski uradni vestnik, št. 12/17; Medobčinski uradni vestnik, št. 30/17; Medobčinski uradni vestnik, št. 17/21; Medobčinski uradni vestnik, št. 23/21
Akti, ki posegajo v ta akt
Akti, ki vplivajo na ta akt
  • Obvezna razlaga občinskega prostorskega načrta Občine Podvelka – UPB1
  • Identifikacijska številka: 744
  • Predpis sprejema: Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Podvelka – UPB1
  • Publikacija: Medobčinski uradni vestnik, št. 12/17
  • Povezava: http://www.medobcinski.si/files/2017/predpisi/1493117601_MUV%2012%20%20%20163.pdf
  • Datum sprejema: 18.04.2017
  • Datum objave: 24.04.2017
  • Datum začetka veljavnosti: 09.05.2017
  • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
  • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor