Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski podrobni prostorski načrt Hruševec (EUP ŠE190/1, ŠE190/2 in ŠE189), kot spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Hruševec S12-R

Zgodovina: Uradni list RS, št. 49/22
 • Identifikacijska številka: 1456
 • Predpis sprejema: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Hruševec – EUP ŠE190/1, ŠE190/2 in ŠE189
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 49/22
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1048
 • Datum sprejema: 22.03.2022
 • Datum objave: 08.04.2022
 • Datum začetka veljavnosti: 23.04.2022
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor