Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Letuš - vikend naselje desni breg: LD04 - 1

Zgodovina: Uradni list RS, št. 65/21
 • Identifikacijska številka: 1620
 • Predpis sprejema: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD04-1 (ID: 1620)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 65/21
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1358
 • Datum sprejema: 14.04.2021
 • Datum objave: 26.04.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 27.04.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor