Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)

Zgodovina: Uradni list RS, 65/18
 • Identifikacijska številka: 2095
 • Predpis sprejema: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)
 • Publikacija: Uradni list RS, 65/18
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3137
 • Datum sprejema: 20.09.2018
 • Datum objave: 05.10.2018
 • Datum začetka veljavnosti: 13.10.2018
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor