Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RA 46 v k.o. Radlje ob Dravi

Zgodovina: Medobčinski uradni vestnik, št. 30/21
 • Identifikacijska številka: 2565
 • Predpis sprejema: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RA 46 v občini Radlje ob Dravi (usklajeni predlog SD OPPN)
 • Publikacija: Medobčinski uradni vestnik, št. 30/21
 • Povezava: http://www.medobcinski.si/files/2021/predpisi/1640009644_MUV 2021 30 440.pdf
 • Datum sprejema: 13.12.2021
 • Datum objave: 20.12.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 21.12.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor